Командите ще бъдат написани скоро :) .

Команди За какво служат командите. Права
/games Мини игрите на сървъра. No Permissions
/rules Правилата на сървъра. No Permissions
/аrules Правила за администратори. No Permissions
/warps Телепортирате се на различни места. No Permissions
/money Показва ви парите които имате. No Permissions
/msg Телепортира те в лобито. No Permissions
/ahelp Телепортира те в лобито. No Permissions
/adminskype Телепортира те в лобито. No Permissions
/list Виждате онлайн играчите. No Permissions
/afk Влизате в режим почивка. No Permissions
/home Телепортирате се до вашия дом. No Permissions
/sethome Избирате къде да бъде вашия дом. No Permissions
/delhome Изтривате дома си. No Permissions
/baltop Виждате кои играчи имат най-много пари в сървъра. No Permissions
/mail Пощата ви. No Permissions
/jobhelp Всички команди за Jobs No Permissions
/motd Съобщението на деня No Permissions
/spawn ( /lobby ) Телепортирате се до лобито. No Permissions
/ignore Игнорирате играч от чата/msg/tpa No Permissions
/tpa Телепортирате се до играч No Permissions
/tpahere Телепортирате играч до себе си. No Permissions
/tpyes (/tpaccept) Приемате играч да се телепортира до вас. No Permissions
/tpdeny Отказвате играч да се телепортира до вас. No Permissions
/helpop Пишете съобщение до онлайн админите. No Permissions
/report Докладвате играч който нарушава правилата. No Permissions
/r Пишете на последния играч който ви е писал. No Permissions
/back Връщате се на последното място където сте били. No Permissions
/pay Давате пари на играч. No Permissions
/changepassword Сменяте си паролата. No Permissions
/bounty Залагате главата на играч за пари. No Permissions
/lottery Всички команди за лотарията. No Permissions
/pay Давате пари на играч No Permissions